chemIQ: system zarządzania mieszaninami i substancjami chemicznymi

ChemIQ to system do zarządzania mieszaninami i substancjami w Twojej firmie.

chemIQ to:

- rejestr kart charakterystyki mieszanin i substancji chemicznych

- generator skrótów kart charakterystyki

- ocena ryzyka chemicznego - świetne narzędzie dla BHPowców i środowiskowców

- megałatwy dostęp do wszystkich danych typu: LZO, CMR, SEVESO, klasy KOBIZE, grupy substancji, skład, zwroty H, P...

- generator etykiet zgodnych z CMR.

Więcej na www.chemiq.pl