Outsourcing działów środowiska

Powierzenie spraw środowiska profesjonalistom Ecothesis oznacza bezpieczeństwo i racjonalne zarządzanie kosztami.

Prowadzenie każdej działalności mającej wpływ na środowisko - uwaga jest to również np. posiadanie samochodu firmowego! Wymaga terminowego naliczania opłat i składania odpowiednich sprawozdań, informacji czy raportów do właściwych Urzędów. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku wprowadzania towarów w opakowaniach, importu, ogrzewania zakładu własna kotlownią jak również posiadania utwardzonego terenu ! Wymaga to naprawdę dużego nakładu pracy...
Znamy się na tym. Zdejmiemy te obowiązki z Waszych barków.

W ramach działań outsourcingu proponujemy:
 • Prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów
 • Prowadzenie ewidencji emisji do wód i atmosfery
 • Prowadzenie ewidencji wprowadzanych opakowań
 • Negocjacje z organizacjami odzysku
 • Cykliczne naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • Bieżący monitoring zgodności z przepisami ochrony środowiska
 • Reprezentowanie Przedsiębiorstwa podczas kontroli WIOŚ lub innego Urzędu
 • Pomoc w ciągłym doskonaleniu systemu zarządzania środowiskowego
 • Audity wewnętrzne systemu zarządzania jakością i systemu środowiskowego

  Nasza oferta skierowana jest zarówno do dużych zakładów jak i małych przedsiębiorstw.

  W szczególności ofertą pragniemy zainteresować:
 • Zakłady produkcyjne
 • Warsztaty samochodowe
 • Firmy transportowe
 • Firmy budowlane
 • Firmy sprzątające

  Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta wypełnij i wyślij nasz formularz kontaktowy lub napisz na biuro@ecothesis.pl.