Systemy zarządzania

Pomagamy we wdrażaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu systemów zgodnych m.in. z ISO 9001, 14001, 18001.

Właściwe zarządzanie środowiskiem wymaga potwierdzenia. Pomagamy opracować system zarządzania środowiskowego tak, aby był zgodny z wymogami normy. Nasza pomoc przy wdrażaniu zarządzania środowiskowego oraz certyfikacji systemu jest pochodną dokonanego przez nas audytu środowiskowego, określającego stan faktyczny oraz zestawienie go z wymaganiami normy. Wkrótce prowadzić będziemy również certyfikację Europejskiego Systemu EMAS.
Systemy zarządzania ISO
Proponujemy:
Określenie działań rzeczywistych w celu spełnienia wymagań normy

 • Dostosowanie gospodarki odpadami do wymogów norm
 • Dostosowanie gospodarki emisjami na potrzeby wdrażania systemu zarządzania
 • Przygotowanie procedur
 • Przygotowanie instrukcji
 • Wsparcie podczas auditu certyfikującego
 • Utrzymanie systemu zarządzania jakością i środowiskowego
 • Certyfikację systemu EMAS (już niebawem)

  Szczególnie ofertą pragniemy zainteresować:
 • Przedsiębiorstwa produkcyjne
 • Poddostawców dużych koncernów wymagających posiadanie systemów ISO 14001
 • Firmy pragnące poprawić swoją pozycję konkurencyjną dzięki wdrożeniu systemu ISO 14001

  Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta wypełnij i wyślij nasz formularz kontaktowy lub napisz na biuro@ecothesis.pl.