Konsulting środowiskowy

Pozwolenia, operaty, wnioski, ewidencja, sprawozdania… Pomagamy w każdym obszarze.

Każda działalność gospodarcza wiąże się z korzystaniem ze środowiska, co wymaga odpowiedniego zgłoszenia lub pozwolenia na emisję zanieczyszczeń. Obecnie bardzo poszerzony został katalog przedsięwzięć, które wg Ustawodawcy mogą mieć szczególny wpływ na środowisko. Uzyskanie decyzji na rozpoczęcie inwestycji wymaga skonfrontowania swoich zamiarów z szeregiem aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska, oraz usyskania stosownych opinii właściwych instytucji. Kary za brak takich dokumentów przewidzane w nowym projekcie ustawy sięgają nawet 500 000 zł. Warto to uregulować za wczasu.

Wykonujemy:

 • Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Raporty oddziaływania na środowisko
 • Operaty wodnoprawne
 • Informacje o wytwarzanych odpadach
 • Programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 • Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Plany gospodarki odpadami
 • Wnioski o wydanie decyzji na transport, zbieranie i odzysk odpadów
 • Pisma do urzędów i inspektoratów
 • i inne opracowania....

  Nasza oferta szczególnie dedykowana jest dla:
 • Branży przemysłowej
 • Biur projektowych
 • Firm deweloperskich
 • Przedsiębiorstw planujących nowe inwestycje
 • Przedsiębiorców zmieniających profil działalności
 • Firm komunalnych
 • Osób pragnących uporządkować gospodarkę odpadową lub wodno - ściekową swojej nieruchomości przemysłowej

  Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta wypełnij i wyślij nasz formularz kontaktowy lub napisz na biuro@ecothesis.pl.