O firmie

Świadczymy usługi na najwyższym poziomie

Historia

Powstanie EcoThesis wymógł Rynek. Gdyby nie fakt ciągle zmieniających się przepisów z zakresu środowiska oraz znacznych zaległości w tym zakresie, zapewne zajmowali byśmy się zupełnie czym innym zapewne w innych lokalizacjach geograficznych. W tym momencie skupiamy kilka osób doświadczonych w organizacji gospodarki odpadami i prawa ochrony środowiska. Wspólnie realizujemy projekty z zakresu: Pozwolenia na emisję do powietrza

  • optymalizacji procesów zarządzania środowiskiem
  • organizacji gospodarki odpadami
  • transferu technologii - projektów z zakresu termicznego przekształcania odpadów i recyklingu
  • opracowań środowiskowych każdego typu

 

Chcemy naszą pracą ułatwiać życie przedsiębiorcom, którzy powierzając nam swoje sprawy środowiskowe zyskują wiarygodnego partnera dbającego o właściwe rozwiązania, przyjazne dla środowiska i portfela. Obecnie obsługujemy m.in. firmy należące do znanych koncernów szwedzkich, francuskich, koreańskich, niemieckich i polskich. Przy czym przypominamy - wielkość firmy nie gra roli - obowiązki z zakresu ochrony środowiska dotyczą wszystkich, nawet firmy jednoosobowe. Dla wszystkich mamy odpowiednią ofertę, skrojoną według indywidualnych potrzeb.

Zapraszamy do skonaktowania się z nami w celu dokładnego zapoznania się z naszą ofertą.

Zobacz również

Zespół

Współpracujemy z doświadczonymi osobami w zakresie pozyskiwania środków unijnych na działalność proekologiczną. Trzon firmy stanowią:

  • Grzegorz Płuziński - ekonomista, jakościowiec. Wcześniej kierownik ds rozwoju w znanym przedsiębiorstwie gospodarującym odpadami. Poza zawodowo: Zwycięzca programu Young Project Management, absolwent Szkoły Liderów, stypendysta programu Rotary Youth Exchange w Australii. W firmie odpowiedzialny za audyty środowikowe w tym DUE-DILIGENCE, wdrażanie systemów zarządzania jakościa i środowiskiem, poszukiwaniu usprawnień do funkcjonujących systemów.
  • Paweł Rzepa - środowiskowiec. Wcześniej specjalista ds ochrony środowiska i gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie odpadowym oraz specjalista w Organizacji Odzysku. Osoba, która przepisy środowiskowe zna i interpretuje lepiej niż niejeden Inspektor. W firmie odpowiedzialny za oceny oddziaływania na środowisko, konsulting w sprawach trudnych oraz interpretowanie nowych przepisów i zapewnienie zgodności działań Klientów w konfrontacji z wymaganiami.

Współpracują z nami:

  • Tadeusz Płuziński - Doktor Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wcześniej m.in. dyrektor Fundacji Poszanowania Energii, Narodowej Agencji Poszanowania Energii, prywatny przedsiębiorca. Zaangażowany w pozyskiwanie nowoczesnych technologii recyklingu i utylizacji, autor kilku patentów w zakresie chemii fizycznej. Aktualnie Gubernator Dystryktu Rotary 2230 (Polska, Ukraina, Białoruś).

Certyfikaty

Certyfikaty