Audyty środowiskowe

Warto sprawdzić, czy wszystko funkcjonuje właściwie oraz rozpocząć wdrażanie działań korygujących zanim zrobi to inspektor.

Mnogość przepisów z zakresu ochrony środowiska sprawia, że ocena spełnienia wszystkich wymagań nie jest rzeczą prostą. Często zmieniające się przepisy oraz perspektywa bardzo wysokich kar zmuszają do potraktowania kwestii ochrony środowiska w sposób poważny.

Proponujemy:
 • Ocenę zgodności działań z przepisami ochrony środowiska
 • Określenie obowiązków, którym podlega przedsiębiorca / gmina
 • Określenie niezgodności
 • Wskazanie sposobów dostosowania się do wymogów
 • Propozycja wariantów właściwych rozwiązań
 • Wstępna ocena spełnienia wymagań norm ISO 14001

  Całość działań przeprowadzamy u Klienta w umówionym terminie. Po analizie stanu faktycznego opracowujemy raport zawierający nasze spostrzeżenia oraz propozycję "krok po kroku" osiągnięcia stanu właściwej gospodarki środowiskowej. Na życzenie przeprowadzamy również szkolenie dla wskazanych pracowników w zakresie właściwej gospodarki środowiskiem. Pochodną przeprowadzonego audytu może być całościowa organizacja odbioru odpadów i ewidencji emisji lub przejęcie tych obowiązków na zasadzie outsourcingu środowiskowego.

  Audyt znajduje zastosowanie szczególnie tam gdzie:
 • Odpady nie są odbierane pod właściwymi kodami
 • Przedsiębiorstwo nie prowadziło żadnej ewidencji dot. środowiska
 • Firma posiada instalację (urządzenia, maszyny, pojazdy...) dotychczas nie ujmowane w żadnych sprawozdaniach środowiskowych
 • Firma chce poprawić swój wizerunek jako przyjazna dla środowiska
 • W planach jest wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem lub BHP 

  Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta wypełnij i wyślij nasz formularz kontaktowy lub napisz na biuro@ecothesis.pl.