Sprawozdania i rozliczenia

za korzystanie ze środowiska, odpady, emisje, PRTR, KOBiZE, zużyty sprzęt i inne.

Obszar zagadnień i aspektów związanych z oddziaływaniem na środowisko obarczony jest szeregiem sprawozdań i rozliczeń, do których składania zobowiązany jest już praktycznie każdy podmiot gospodarczy. Ich ilość rośnie systematycznie z roku na rok, przez co przedsiębiorcy bardzo często nie dopełniają ustawowych obowiązków lub popełniają wiele błędów przy sporządzaniu skomplikowanych dokumentacji i raportów, wymagajacych specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. Dotyczy to w szczególności sprawozdań i rozliczeń za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz raportów do Krajowej bazy (KOBiZE).

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

  • sprawozdania i opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisje do powietrza, pobór wód, odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów);
  • zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów;
  • raporty do Krajowej bazy (KOBiZE) o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji;
  • sprawozdania PRTR;
  • zestawienia opakowaniowe (OPAK1, OPAK2 i OPAK3);
  • sprawozdania o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
  • pozostałe sprawozdania i raporty, wg potrzeb i wymagań klienta.

W Ecothesis świadczymy usługi związane ze sprawozdaniami środowiskowymi dla wielu podmiotów z różnych gałęzi przemysłu, dzięki czemu posiadamy szeroki zakres wiedzy o technologiach, instalacjach i procesach mających miejsce przy specyficznych rodzjach działalności. Pozwala nam to zawsze prawidłowo, profesjonalnie i wyczerpujaco określić zakres oddziaływania na środowisko, który podlega rozliczeniu oraz sporządzić prawidłową dokumentację. Nasz wysoki poziom usług został doceniony już przez kilkadziesiąt uznanych firm, które bezwzględnie wymagają pełnej zgodności z wymaganiami prawnymi.

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta wypełnij i wyślij nasz formularz kontaktowy lub napisz na biuro@ecothesis.pl.