Zbiorcze zestawienie o odpadach - stanowisko MŚ

Na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska dnia 2012-05-10 pojawiło się stanowisko Departamentu Gospodarki Odpadami dotyczące sposobu wypełniania zbiorczych zestawień danych o odpadach.

15 marca 2012 minął termin na złożenie zbiorczego zestawienia danych o odpadach za rok 2011. Po raz pierwszy zbiorcze zestawienie danych należało złożyć na nowym formularzu, zgodnym ze wzorem określonym przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674). Prawidłowe wypełnienie formularza zbiorczego zestawienia danych za rok 2011 wg nowego wzoru nie było proste, szczególnie dla osób nie związanych z tematem na co dzień.
Na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska dnia 2012-05-10 pojawiło się stanowisko Departamentu Gospodarki Odpadami dotyczące sposobu wypełniania zbiorczych zestawień danych o odpadach, które może się okazać pomocne przy interpretacji zapisów rozporządzenia.

Stanowisko Departamentu Gospodarki odpadami (link):
http://www.mos.gov.pl/artykul/4212_aktualnosci/18507_stanowisko_dotyczace_sposobu_wypelniania_zbiorczych_zestawien
_danych_o_odpadach.html